19 Tuệ Tĩnh , Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam | 02583.524.562 |

Cam kết hoàn ngay 100% tiền nếu khách hàng không hài lòng

Liên hệ chúng tôi

Khách sạn Queen 7 Nha Trang

Địa chỉ: 19 Tuệ Tĩnh , Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 02583.524.562 |

Email: khachsanqueen7nhatrang@gmail.com

Tư vấn đặt phòng

Lễ tân

Điện thoại Lễ Tân: 02583.524.562

Điện thoại Tư vấn 1:

Điện thoại Tư vấn 2: 02583.524.562

Nhận xét khách hàng

Văn hóa doanh nghiệp
Công ty chúng tôi

Văn hóa doanh nghiệp